Byggrengjøring Lokalmedisinsk senter

Nytt bygg, LMS Straume. Foto.Vi utførte Byggrengjøring av Lokalmedisinsk senter på Straume. Lokalmedisinsk senter på Straume er lokalisert mellom Straume terapisenter og Øyane distriktspsykiatriske senter i helseområdet på Straume. Prosjektet skal inneholde 48 sengeplasser fordelt på intermediær avdeling, rehabilitering, korttids-sykehjem samt disponibel sengeressurs. Videre skal det  etableres senter for dialyse, legevakt, bildediagnostikk, høresentral, legesenter, dagrehabilitering, aksjonssenter, kontorplasser for forskning samt frisklivs- og mestringssenter. Det skal etableres ca. 80 parkeringsplasser, og eksisterende offentlige ledningsanlegg skal legges om. Prosjektet skal utføres i totalentreprise.

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.