Renholdstjenester i Bergen, Førde og Florø

Vi utfører de fleste typer renhold i Bergen og distriktene rundt. Vi har nå også kontor i Florø og utfører alle typer renhold i Førde, Florø og omegn. Både bedrifter og privatpersoner er hjertelig velkommen som kunde hos oss.

Renholder utfører byggrengjøring av vegger. Foto.

Rent Tørt Bygg

Vi har lang erfaring med RTB.
Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB) er å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg. RTB bidrar også til et bedre arbeidsmiljø samt en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider der.

Renholder vasker gulv. Foto.

Godkjent renholdsbedrift

Vi er offentlig godkjent renholdsbedrift.
Alle firma som livnærer seg av renhold skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.

Rengjøring av vindu. Foto.

Arkivet

I nyhetsarkivet finner du informasjon om noen av våre prosjekter og andre renholdsnyheter.

 
 

Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB) ...

er å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg, blant annet ved å hindre spredning av støv og fibre med mer fra byggeprosessen til bygningen.